sobota, 2 października 2010

ATC swap with Linda ;)

Wczoraj dotarły do mnie ATCiaki od Lindy , tematem naszej wymiany były LICZBY. Mam nadzieję, że Linda szybko otrzyma moje ATCiaki, bo wysłałam je dopiero wczoraj. O to co za cudowności Linda wykonała dla mnie.

Yesterday I received an ATC from Linda, the subject of our swap was NUMBERS. I hope that Linda will receive an ATC from me quickly, because I sent them yesterday. Look what wonders Linda has done for me.One more time THANK YOU LINDA! They are awesome

Brak komentarzy: